• BEHANDLING MED TANNREGULERING

Effektiv oppretting av tannstillingsfeil

 

Spesialist i Kjeveortopedi Lukas Moser har lang erfaring med effektiv behandling av en rekke tanntilstander ved hjelp av tannregulering.

 

Bestill time til konsultasjon

Tannlegge jobber på pasient

Ulike typer tannregulering

 

 

Den vanligste typen tannregulering består av små metallklosser og en metallstreng som festes på forsiden av tennene. Dette er den mest vanlige reguleringen for barn og ungdom.

Ved keramisk tannregulering er klossene laget av glasskeramikk, men klossene er gjennomsiktige/hvite og dermed mindre synlige. Strengen som benyttes er av stål, som ved tradisjonell tannregulering. Keramisk tannregulering kan kombineres med tradisjonell tannregulering, for eksempel ved å ha keramisk regulering i overkjeven og vanlig regulering i underkjeven.

Invisalign


Invisalign behandler tannstillingsfeil ved hjelp av plastskinner som anvendes hele døgnet. Skinnes skal kun tas ut når du spiser og ved tannpuss. Skinnene byttes ut etter hvert som tannstillingen forandrer seg. Invisalign er spesielt egnet for voksne med mindre bittfeil, og er et mer diskret og komfortabelt alternativ. Denne typen behandling er mer kostbar enn tradisjonell regulering.

 

Incognito


Ved behandling med Incognito plasseres reguleringen på baksiden av tennene. I begynnelsen kan det oppleves vanskelig å snakke normalt. Incognito er en mer krevende og kostbar behandling enn tradisjonell tannregulering.

Vanlige tanntilstander

Kryssbitt

Kryssbitt er en tilstand hvor tannbuenes bredde ikke passer til hverandre. Ofte er overkjevens tannbue for smal i forhold til underkjevens tannbue. Kryssbitt er viktig å behandle for å unngå at kjeven vokser asymmetrisk.

Overbitt

Ved overbitt står tennene i overkjeven mye lenger ut enn tennene i underkjeven. Graden av overbitt måles i millimeter. Behovet for tannregulering vurderes ut ifra størrelsen på overbittet.

Underbitt

Ved underbitt står tennene i underkjeven lenger ut enn tennene i overkjeven når man biter sammen. Mindre grad av underbitt kan ofte behandles med tannregulering. Ved større underbitt kan det være nødvendig å kombinere regulering med kjevekirurgi. Resultatet er en forbedret tannstilling og en mindre fremtredende hake.

Agenesi

I tannsammenheng betyr agenesi at man mangler en eller flere tenner. Store mellomrom mellom tenner skyldes gjerne agenesi – altså manglende anlegg for å vokse tenner på det aktuelle området i kjeven.

Saksebitt

Ved saksebitt er underkjevens tannbue for smal i forhold til overkjevens tannbue.

Åpent bitt

Ved åpent bitt er det manglende kontakt mellom tenner i over- eller underkjeven. Dette kan ofte gi problemer med å tygge eller bite over mat. Ved store åpne bitt kan det være nødvendig å kombinere tannregulering med kjevekirurgi.

Dypt bitt

Dypt bitt er en tannstillingsfeil hvor tennene i overkjeven dekker for mye av tennene i underkjeven ved sambitt. Mennesker med dypt bitt er ofte plaget av at underkjevens fortenner treffer gangen og skader tannkjøttet.

Trangstilling

Ved trangstilling har tennene for dårlig plass i munnen, slik at tennene står uryddig eller blir hindret fra å komme ut. Dette behandles ofte med regulering. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å trekke en eller flere tenner.